Dokończ zdanie zaznacz odpowiedź a lub b i jej uzasadnienie 1 lub 2 polska jest zaliczana do krajów

Pobierz

A. ich ciało wykazuje podział na głowotułów i odwłok.. Dokończ zdanie.. April 2019 0 13 Report.Oceń prawdziwość podanych zdań.. A.Tak B.Nie ponieważ 1.Już w maju, gdy jest jeszcze sucho, rolnicy wysiewają ryż na specjalnych grządkach, na których zboże kiełkuje i wzrasta.. A mniejszość narodową .1 nie należą do narodu związanego z innym państwem B mniejszość etniczą.. Społeczeństwo masowe, ponieważ 1. istnieją silne instytucje obywatelskie kształtujące społeczną żywiołowość i niezależność.. (0-1) Rozstrzygnij, na której ilustracji ze źródła 2. została przedstawiona rekonstrukcja budowli charakterystyczna dla miast cywilizacji opisanej w .Dokończ zdanie.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe .. Zadanie 1.2.. (0-1) Dokończ zdanie.. Na podstawie: mniejszość narodową .1 nie należą do narodu związanego z innym państwem B mniejszość etniczą.. Czy prace polowe przy uprawie ryżu rozpoczynają się dopiero przy nadejściu monsunu letniego?. 2.Ryż jest wysiewany .. T (tak) N (nie) ponieważ .. Question from @Mops2005 - Szkoła podstawowa - Polski.. Dokończ zadanie wybierz odpowiedź A lub B I jej uzasadnienie 1 lub 2 .. 2. jego głębokość, strome brzegi i zbliżone do południkowego ułożenie misy.Dokończ zdanie wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienia 1 lub 2.. Wybierz odpowiedz A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2..

Dokończ zadanie wybierz odpowiedź A lub B I jej uzasadnienie 1 lub 2 .

Question from @Mops2005 - Szkoła podstawowa - Polski .. (0-1) Czy mucha, chrabąszcz i motyl należą do owadów?. B. Społeczeństwo obywatelskie, 3.Strona 3 z 35 EHIP-R0_100 Zadanie 1.1.. Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest.. C. Asyryjczyków.. W źródle 1. opisano cywilizację starożytnych A. Egipcjan.. B. Sumerów.. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród 1-4.. 2 należą do narodu posiadającego własne państwo.. Question from @Kamilaordak1 - Gimnazjum - HistoriaDokończ zdanie wybierz odpowiedź a lub b oraz jej uzasadnienie 1 albo 3 przywołany plakat reklamowy jest przykładem a perswazji b manipulacji ponieważ 1 zawiera bezpośrednio zachęcają do spożywania cukru z przedstawia się jego liczne zalety dwa informacje zostały odebrane w sposób tendencyjny pomija się negatywne skutki nadużywania cukru 3 Jego celem jest nakłonienie odbiorców .uzasadnij swój wybór.. Zaznacz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A, B albo C.. Odpowiedź Guest.. 2 .Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3. .. Opowiedz jak Polacy bronili sie przed agresywna polityką państw zaborczych pod koniec 19 .Zadanie 2.. Dokończ zdanie.. 2 należą do narodu posiadającego własne państwo.. Wybierz odpowiedz A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.. W Republice Południowej Afryki około 93% energii elektrycznej wytwarzają elektrownie cieplne wykorzystujące Zadanie 30..

Zaznacz odpowiedź a lub b i jej uzasadnienie 1 lub 2.

Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Pytanie 27 stycznia 2021 Szkoła podstawowa Geografia Dokończ zdanie.. Question from @Julcia293 - Szkoła podstawowa - Historia.. P czy F 2.. 2. dobrobyt społeczeństwa zależny jest od aktywności i kreatywnosci jednostek.. Hańcza należy do jezior polodowcowych A. morenowych, B. rynnowych, o czym świadczą 1. długa linia brzegowa i rozległa powierzchnia jeziora należącego do największych na Suwalszczyźnie.. Liczbą 1000 razy mniejszą od 14,5 jest liczba 0,0145 P czy F Pliss mam to na jutro .. Dam naj :) AnswerDokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego wybierz odpowiedź A lub B I jej uzasadnienie jeden dwa lub trzy zacytowanym fragmencie poematu Adama Mickiewicza nawiązuje do idei.. Polska jest zaliczana do krajów A. wielonarodowościowych B. jednolitych narodowościowo, ponieważ 1. jej obywatele należą do ponad 100 narodów 2. mniejszości narodowe stanowią zaledwie 1,5% jej ludności Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌Jan 27, 2021Nov 21, 2021Sep 21, 2020Geografia.. (0-1) Na mapie Azji literami A-C oznaczono wybrane państwa.. Zaznacz informację odnoszącą się wyłącznie do państwa oznaczonego na mapie .Zadanie 29.. D. Babilończyków.. A mniejszość narodową .1 nie należą do narodu związanego z innym państwem B mniejszość etniczą..

Zaznacz odpowiedź A. lub B. i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

B. u owadów obydwie pary skrzydeł mają podobną budowę.. Wynikiem mnożenia 12,08 przez 100 jest 1200,08..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt