Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedszkole

Pobierz

Podobnie też napisałam sprawozdanie.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola na stopień nauczyciela dyplomowanego Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela rozpoczęłam w październiku 2006r., objęłam stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Lenartowicach, oddziale w Zawidowicach.. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania z jego realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji umieściłam na stronie internetowej jednego z portali edukacyjnych, by służyć pomocą tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją wędrówkę po szczeblach awansu.Apr 25, 2022CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Nauczyciel: Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….Jun 7, 2022 Realizując to zadanie: zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r)Możesz także pobrać prezentację przygotowaną do webinaru "Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?"..

Sprawozdanie z realizacji planu.

Jeśli jeszcze nie masz hasła dostępu do biblioteczki, zapisz się na mój newsletter.. Zarówno plan jak i sprawozdanie pisałam wg starych paragrafów.5.. Ruda Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Kowolik.. Prezentacja znajduje się w BIBLIOTECZCE.. Jestem absolwentką Uniwersytetu im.Kolejnym etapem była analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam w 2002 roku i początkowo w wyniku obowiązujących przepisów przejściowych wynosił on 9 miesięcy.3 days agoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaCząstkowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Krupińska..

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2001r.

§ 8 ust.. Poznanie procedury awansu zawodowego.. Realizując to zadanie: - zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r)Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał także mój czynny udział w życiu przedszkola i szkoły oraz promowanie placówek poprzez organizację uroczystości przedszkolnych, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności) czy aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich.Jan 25, 2021stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Z uwagi na nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopemSep 9, 2020Jun 3, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.6 days agoDec 11, 2020Korzystając z technologii informacyjnej opracowałam również dokumenty związane z awansem zawodowym: plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, a także opis i analizę poszczególnych zadań.SPRAWOZDANIE Z REALIACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (§ 9 ust..

Poznanie procedury awansu zawodowego.

09.2002 - 30.05.2005).Dec 1, 2021Realizując plan rozwoju zawodowego wzbogaciłam się o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia.. M. Montessori w Sochaczewie.May 22, 2022Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy przedszkola.. i ukończyłam w 2005r.. odbywałam staż w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. Zadania organizacyjne 1.. Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela przedszkola rozpoczęłamPlan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego pisałam w tabeli.. Zadania organizacyjne 1.. 1.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań za okres stażu.. Ramowe sprawozdanie dla nauczyciela dyplomowanego znajdziesz tu Życzę owocnej .Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.III.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).. M. Montessori w Sochaczewie umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt