Uzupełnij schemat podziału wód powierzchniowych

Pobierz

1 pkt A.. B. Niewielki, naturalny ciek wodny, w którym woda płynie bardzo szybko.RODZAJE WÓD PODZIEMNYCH.. Naturalne zagłębienie terenu wypełnione wodą.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. D. Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od .. D. Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. 2 pkt 2.. Wybudowany przez człowieka ciek wodny, który najczęściej łączy rzeki lub jeziora.. D. Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. D.Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. 2 pkt 2.. B.Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. Znaczenie wody na Ziemi jest naprawdę ogromne.. 6 pkt 2.. 1 pkt A.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. P Wykreśl ze zdań zbędne określenia, tak aby zdania były prawdziwe.. 2 pkt 2.. B.Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. Morzach B. Lodowcach C. Rzekach D. Bagnach 10 Zaznacz w poniższych zdaniach ( kolorem) błędnie użyte wyrazy.. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy.. 1 pkt A.. Woda wciąż jest jednak czynnikiem niezbędnym do życia dla każdego organizmu.. Podkreśl opis pagórka.. B. Obszar o utrudnionym odpływie.. Pokazuje uczniom Załącznik nr 2 "Historia elektrowni wodnych" i omawia rozwój energetyki wodnej w prze-ciągu stuleci.. (./2 pkt) 9 Wody słodkie na ziemi nie występują w zaznacz x (./1 pkt) A..

Przerysuj do zeszytu schemat podziału wód powierzchniowych: 3.

6pkt 2.. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. Wpisz w okienka odpowiednie litery.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.Uzupełnij opis wykresu, wstawiając w miejscu kropek odpowiednie litery: A - wody podziemne, B - lodowce i wieczne śniegi, C - inne.. Prowadzący przeprowadza z uczniami pogadankę na temat wykorzystania wody w gospodarce człowieka.. 1 pkt A.. Wody mineralne - woda, krążąc wokół skał reaguje z minerałami i wzbogaca je w związki chemiczne 3.2.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. Dobierz do nazw wymienionych wód powierzchniowych właściwe opisy.. D.Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. Naturalne zagłębienie terenu wypełnione wodą.. W przypadku braku możliwości wydrukowania, proszę przepisać pytania .2.Krajobraz tworzą takie składniki, jak: ukształtowanie powierzchni, skały, wody powierzchniowe, szata roślinna, charakterystyczne zwierzęta i wytwory działalności człowieka.. B. Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy..

c) Rzeki, jeziora i bagna zalicza się do wód powierzchniowych.1.

B. Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. B.Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. Płynące wody powierzchniowe Polski .. Podkreśl opis wzgórza.. Podkreśl opis wzgórza.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. ubytki wody: około 0,3 km3 na skutek naturalnych i antropogenicznych .Dobierz do nazw wymienionych wód powierzchniowych właściwe opisy.. Prowadzący rysuje na tablicy schemat dotyczący podziału wód powierzchniowych i prosi uczniów o jego dal-Piotrków Trybunalski 2 pkt 2.. Dopiero po ok. 3 mld lat pierwsze organizmy wyszły na ląd.. Wody przypowierzchniowe (zaskórne) - są one ściśle związane ze strefą napowietrzenia (aeracji).. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów na podstawie ich wybranych elementów.. W pasie brzegowym fala zmienia ruch kolisty na ruch postępowy - staje się wówczas falą przyboju, która uderza o brzeg.. Jego dno jest zbudowane z nieprzepuszczalnych skał.. 1 pkt A. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy.. Jego wierzchnia warstwa jest stale nasączona wodą.1.. Zmiany wielkości całkowitej wody w hydrosferze są minimalne: przychody wody: około 0,3 km3 na skutek naturalnych procesów: syntezy wody z gazowego O 2 i H 2; wydzielania wód juwenilnych z magmy i skał..

Dobierz do nazw wymienionych wód powierzchniowych właściwe opisy.

Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy.. Jego wierzchnia warstwa jest stale nasączona wodą.Uzupełnij schemat podziału wód powierzchniowych.. Ruch wody morskiej wywołany jest przez wiatr.. Podkreśl opis wzgórza.. Podział wód podziemnych - Wody zaskórne - Wody gruntowe (do głębokości izolującej) - Wody głębinowe - na bardzo dużych głębokościach, wody z dawnych epok 2.. (./2 pkt) A.. Nawet nasze ciała w ok. 70% składają się właśnie z niej.. R1B9zWXsvJz7g 1.lądów (wody powierzchniowe), 1,7% -tworzą wody podziemne.. Bezpośrednio do Morza Bałtyckiego uchodzi też wiele małych rzek z obszaru zwanego przymorzem.. 2 pkt kanał potok jezioro bagno A. b) Połowa wody słodkiej na Ziemi znajduje się w jeziorach, rzekach i bagnach.. Początki życia na Ziemi miały miejsce w oceanie.. 3.Temat: Wody słodkie i wody słone.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. Wpisz w okienka odpowiednie litery.. B. Wypukła forma .. Dobierz do nazw wymienionych wód powierzchniowych właściwe opisy.. B. Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. 4 pkt kanał potok jezioro bagno A.. Schemat należy uzupełnić w następujący sposób: Odpowiedź na zadanie z Przyroda 4Wody na Ziemi.. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy..

Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy.

Ze względu na płytkie występowanie i brak horyzontów nieprzepuszczalnych, izolujących je od powierzchni, łatwo podlegają wpływom atmosferycznym - zmianom temperatur i wahaniom zasobów.. Podkreśl opis wzgórza.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.9.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. Falowanie to poziomy ruch wody morskiej wykonywany po torach kołowych.. Podkreśl opis pagórka.. Zapisz w zeszycie i uzupełnij: Najdłuższa rzeka polski - Największe jezioro polski - Największy ocean -- wykonuję schemat podziału wód powierzchniowych - charakteryzuję wody słodkie występujące na ziemi - omawiam warunki niezbędne do powstania jeziora .. 1 pkt A.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. Schemat falowania (1 - kierunek wiatru; 2 - grzbiet fali; 3 - dolina fali)1.. B. Obszar o utrudnionym odpływie.. 2 pkt kanał potok jezioro bagno A. Zapisz podany temat w zeszycie, zapoznaj się z tekstem z podręcznika "Tajemnice przyrody" ze stron 147 - 150.. Uzupełnij schemat przedstawiający podział krajobrazów oraz ich wybrane elementy.. Zaznacz odpowiedź, która opisuje wzgórze.. a) Jeziora, rzeki i bagna to zbiorniki wody słonej.. 3.Krajobraz kulturowy - krajobraz częściowo lub całkowicie zmieniony przez działalność człowieka.7.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. Wzniesienie o wysokości powyżej 300 m od podnóża.. B.Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. Podkreśl opis wzgórza.. Jeżeli jest możliwość wydrukowania karty pracy to proszę to zrobić, uzupełnić i wkleić do zeszytu 2.. D.Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. A. Zamarzając, woda zmniejsza/ zwiększaobjętość o 9%/ 15%, dlatego lód jest nieco1.. 1 pkt A.. Jego dno jest zbudowane z nieprzepuszczalnych skał.. Wpisz3.. Zadanie 6 ( .. / 1 pkt) Zaznacz znakiem "x" zdanie prawdziwe.. Podkreśl opis pagórka.. 2 pkt 2.. B.Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. 3.Zadanie proszę odesłać do czasu kolejnej lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt