Program nauczania mechanik pojazdów samochodowych wkł

Pobierz

Zakres treści zawartych w programie nauczania powinien odpowiadać potrzebom lokalnego rynku pracy.- przykładowy program nauczania do przedmiotu Silniki pojazdów samochodowych Więcej informacji oraz możiwość składania zamówień na stronie .. PODBUDOWA: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp.. Umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego.Program nauczania dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych 723103 opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r.Michalak Maria , Sienna Małgorzata.. Użycie go jest możliwe zarówno w dotychczasowych szkołach zasadniczych, jak też w przyszłej zreformowanej szkole zawodowej.Przyszły mechanik pojazdów samochodowych nie będzie musiał uczyć się wzorów, kilkuset reguł czy definicji, ale będzie musiał wykonywać specjalnie dobrany zestaw projektów i ćwiczeń.. obejmuje realizacjęProgram nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.. 2016 poz. 1943pojazdów samochodowych I 311513 26/Z/T5 Podstawy konstrukcji maszyn P.. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.Program nauczania dla zawodu pojazdów samochodowych technik opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn..

Seria: Technik pojazdów samochodowych.

34.65 zł.. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.. Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 33.. Zastosowanie go jest możliwe zarówno w dotychczasowych szkołach zasadniczych, jak też w przyszłej zreformowanej szkole zawodowej.mechanik pojazdów samochodowych ), 3) programy nauczania do poszczególnych przedmiotów, 4) projekt ewaluacji programu nauczania do zawodu, 5) zalecaną literaturę do zawodu.. Zajecia praktyczne 8.. PODBUDOWA: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHSzkolny plan nauczania dla zawodu technik pojazdw samochodowych (311513) Program nauczania dla zawodu technik pojazdw .. Szkolny plan nauczania dla zawodu mechanik pojazdw samochodowych (723103) Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdw samochodowych (723103) Szkolny plan nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdw .. WKŁ & Plovedesign.Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.. Eksploatacja pojazd6w samochodowych 6. o strukturze modułowej 5 1.. 5.4 Podstawy Konstrukcji Maszyn..

Programy nauczania przedmiotdw zawodowych 1.

4. jest otwarty na zmianyProgram nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 dla 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, skierowany jest dla osób posiadających wykształcenie podstawowe (8-letnia szkoła podstawowa).. Informacje o wydawnictwie WKŁ (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności) WKŁ - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności - polski wydawca literatury technicznej z tradycjami od 1949r.pojazdów samochodowych Silniki pojazdów samochodowych Marek Gabryelewicz Piotr Zając WKŁ WKŁ ISBN 978-83--6 ISBN 978-83--1 II technik pojazdów samochodowych Budowa pojazdów samochodowych Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych Silniki pojazdów9.. Realizację poszczególnych ćwiczeń (jednostek modułowych) programu nauczania w zakresie najważniejszych przedmiotów zawodowych umożliwiają .. z o.o. w dniu 5 maja 2017 r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 * TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE.. Plany nauczania II.. działań.. 3.przewiduje skutki podejmowanych .. Liczba ilustracji: 729.. Budowa pojazdów samochodowych Ilustracje dla nauczycieli.. Umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego.Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 dla 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, skierowany jest dla osób posiadających wykształcenie podstawowe (8-letnia szkoła podstawowa)..

Szkolny plan nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych Lp.

Podręcznik dla techników.. Część 1.. Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również zobacz wszystkie >Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 opracowano zgodnie z następującym i aktami prawnymi: • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Program nauczania powinien być opracowywany przez zespół nauczycieli kształcenia zawodowego w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców, współpracującymi ze szkołą.. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej 4.. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych wmechanik pojazdów samochodowych.. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzgl ędnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.Minister Edukacji Narodowej : Program Nauczania Mechanik Pojazdów Samochodowych 723[04] Literatura powinna być aktualizowana na bieżąco .. Efekty kształcenia Program nauczania dla przedmiotu KPS.. Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (MOT.05 Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych.).

Konstrukcja pojazdow samochodowych 5.

Podstawy konstrukcji maszyn 2.. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 13.. 2016 poz. 1943 z późn.. 49.00 zł.. Pacholski Krzysztof.. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Tabela 2.Podgląd książki Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH aktualnie nie jest dostępny.. Tagi: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności , szkoły , kwalifikacje M18 , Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych , Silniki pojazdów samochodowych , technik mechanik samochdowy6) KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych uwzgl ędnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 (ZSP-63-2012) zajęcia praktyczne Tabela 1.. Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy i działania wszystkich zespołów i układów pojazdów samochodowych.W programie nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie.Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513 na podbudowie kwalifikacji MG.12.. Praktyka .Program opracowany na bazie obowiązującej podstawy programowej dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych spełnia kryteria stawiane postępowym programom nauczania.. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne.. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi:I.. Podstawy konstrukcji maszyn 13.. Technologia mechaniczna 3.. Boś, D. Chodakowska, Sitarz , Wrzask Wydawnictwo komunikacji i Łączności Silniki pojazdów samochodowych Program TECHNIK Technik pojazdów samochodowych 2TSP POJAZDÓW SAMOCHODOWYC H 311513 23/Z/T5 Silniki Pojazdów Samochodowych Piotr Zając WKŁ ISBN 978-83--1Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,,Wydawnictwa WKŁ,Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, zatwierdzony przez .1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych; X 1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; XX X X X X 1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych; XX X X X X 1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowychKsiążka "Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH" nie ma jeszcze dodanej recenzji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt